Lords Mobile
Vui lòng làm theo các bước sau để chấp thuận lời mời từ bạn của bạn (bạn nên thực hiện các bước sau với một đường truyền Wifi ổn định và không thay đổi IP trong toàn quá trình):
1.Dùng ứng dụng QR trên thiết bị và quét mã QR
2. Mã QR sẽ đưa bạn đến trang ứng dụng trên thiết bị
3. Vui lòng tải và đăng nhập vào game trong 24 giờ để chấp nhận lời mời!
※ Sự kiện Mời Bạn đã bắt đầu! Đăng nhập ngay để nhận Quà Chào Mừng!